Hoe moet ik een wijn scoren?

Er zijn twee gangbare methodes om een wijn punten toe te kennen. De eerste en in Europa meest gangbare, is die van het 20 punten systeem. De tweede is die van Robert Parker: de 100 punten beoordeling. Je geeft de wijn volgens eigen inzicht punten.

 

De 20 punten score:

Je kent de kleur van de wijn maximaal 3 punten toe. Je geeft de geur maximaal 4 punten. De smaak krijgt maximaal 10 punten. Bij de algemene indruk van de wijn kunnen er nog maximaal 3 punten bijkomen. Totaal dus maximaal 20 punten.

Je kunt een wijn in dit beoordelingssysteem b.v. voor de smaak een 8,6 te geven. Voorbeeld: 2,6 + 3,0 + 8,6 + 2,6= 16,8 punten

 

De 100 punten score:

Je begint de wijn 50 punten te geven. De kleur krijgt daarna maximaal 5. De geur maximaal 15. De smaak ken je maximaal 20 punten toe. De algemene indruk van de te beoordelen wijn krijgt maximaal 10 punten. Totaal derhalve 100 punten.

Voorbeeld: 50 + 4+ 12+ 17+ 8= 91 punten.

 

 

Waardering per zintuigelijke component als onderdeel van de totale waardering RP 20P

Door Paul van der Vaart

Voor de die-hard wijn-scorers hier wellicht handige tabellen om de score, gebaseerd op het door jullie gehanteerde 20 punten systeem, te vergelijken met die van His Parkerness. Dit zou misschien sommige uitschieters in waardering kunnen verklaren. Vermeldenswaardig is verder dat 16 punten gemiddeld genomen corresponderen met RP's veelgewilde 90 punten. Helaas laat RP de opbouw van zijn score niet zien. Winespectator waardeert eveneens op een schaal van 50-100 punten, maar kent geen opbouw van de score naar kleur, geur, smaak etc. Of zoals ze zelf zeggen: "we grade wines like essay tests, not like multiple choice."

kleur 10% 15%
geur 30% 20%
smaak 40% 50%
algemene indruk 20% 15%

totaal 100% 100%

Als alle onderdelen van de totale score procentueel gelijkwaardig worden beoordeeld, levert dat onderstaande tabel.

Percentage van de maximale score op elk van de onderdelen (kleur, geur, smaak, alg.) RP-score 20 P

50% 75 10.0
55% 77/78 11.0
60% 80 12.0
65% 82/83 13.0
70% 85 14.0
75% 87/88 15.0
80% 90 16.0
85% 92/93 17.0
90% 95 18.0
95% 97/98 19.0
100% 100 20.0

Home

Wijnhandels

Sitemap

Pictures

Wijn

mailto: Roel

Wineflight