OUDE KERK, Amsterdam

 
Oudezijds Voorburgwal met de Oude kerk

In graf nr,6 met een fraaie grafsteen met familiewapens zijn ooit een aantal dames Backer begraven. De eerste was Elisabeth BACKER,1669, echtgenote van Dirck de Lange (1614-1640), Isabella Maria SMISSAERT, Catharina Geertruyda BACKER,en Henrika Cornelia BACKER. Foto 24-08-2014. Oude Kerk

Coenraad van Beuningen (1622-1693) was diplomaat en burgemeester van Amsterdam in 1669, 1672, 1680, 1681, 1683 en 1684 en sinds 1681 bewindhebber bij de VOC. Hij werd na het verlies van zijn financiële vermogen niet meer toerekeningsvatbaar geacht en opgesloten in zijn huis aan de Amstel 216. "Het Huis met de bloedvlekken". Foto 24-08-2014. Onlangs is in de steen het familiewapen van Van Beuningen ingehakt. Grafnr. 356

De grafsteen van Petrus van Dam, grafnr.70 (1621-1706). Directiesecretaris en geschiedschrijver VOC. Foto 24-08-2014

Detail van het graf van Petrus van Dam (1621-1706) en zijn tweede vrouw Anna Hasselaer die eveneens in 1706 overleed. Grafnr.70. Foto 24-08-2014

In graf nr. 101 met de fraaie grafsteen met andreaskruis en helm lag ooit Hans VERHEIDEN of of VAN DER HEYDEN begraven. Koopman, overleden in 1606. Foto 24-08-2014

Graf 186 van Pieter Rendorp (1703-1760) Brouwer, schepen, raad, burgemeester van Amsterdam in 1746, 1750, 1751, 1754-1755, 1757-1758, 1760. Hij was ook gedeputeerde ter Staten Generaal, meesterknaap van Holland en Westfriesland, baljuw en dijkgraaf Watergraafs- of Diemermeer. Hij woonde op de Heerengracht bij de Leijdsegracht. Tevens was hij Heer van Marquette en de vader van burgemeester van Joacchim Rendorp. Er licht ook een Joachim in dit graf, maar dat is niet de burgemeester Joachim Rendorp. Foto 24-08-2014

In Graf 134 ligt Joan van Waveren (1613-1670) Heer van Waveren, Botsbol en Ruyge Wilnis, enz. Joan was in 1670 even burgemeester in Amsterdam. Verder o.a. Joan HUYDECOPER VAN MAARSSEVEEN EN NEERDIJK (1625-1704). Hij woonde op de Lauriergracht en was in totaal 13 keer burgemeester (1673-1693) in Amsterdam. In 1666 werd hij bewindhebber van de VOC. Zijn vader (1599-1661) was ook burgemeester in Amsterdam: 1651, 1654, 1655, 1657, 1659, 1660 en ligt begraven in graf 133 er links naast, half op de foto. Hij liet Singel 548 door Philip Vingboons bouwen.

In graf 135, 136 ligt o.a. Frans Hendricksz. OETGENS (1558-1625) 10 keer Burgemeester, in o.a.1599; bewindhebber van de VOC en mede verantwoordelijk voor ontwerp en aanleg Amsterdamse grachtengordel.  Foto 24-08-2014

Het eerste Amsterdamse Vastgoedschandaal:
De aanleg van het Prinsen-, Realen en Bickerseiland leidde tot het waarschijnlijk het eerste vastgoedschandaal in de geschiedenis van Amsterdam. Twee Amsterdamse burgemeesters, zwagers waren erbij betrokken... Frans Hendricksz. OETGENS, lid van de Vroedschap, schepen (wethouder), tienmaal burgemeester en regent van het Burgerweeshuis - had met voorkennis van de uitbreidingsplannen, in het Westelijk Havengebied, samen met zijn zwager Barthold Adriaansz. CROMHOUT nu juist in dat plangebied grote stukken grond gekocht. De zaak werd niet zo zeer in de doofpot gestopt (de affaire kwam in 1615 zelfs voor de Hoge Raad van Holland en Zeeland), als wel op den duur in der minne geschikt. Wellicht op basis van "Ons Kent Ons", waarbij de speculanten aan het langste eind trokken.

BRON: Het Parool: Lambiek Berends 15 augustus 2014.

Op deze grafstenen zijn bisschoppen afgebeeld. Dit is waarschijnlijk een iconografische verwijzing naar een bisschoppelijke Heilige.

In 1559 behoorde de Oude Kerk, de toenmalige oude H. Nicolaaskerk, nog tot het RK. Aartsbisdom Utrecht. In 1559 werd ook het nieuwe bisdom Haarlem opgericht. De Oude Kerk is in 1578 bij de Alteratie van Amsterdam overgegaan in Protestantse handen. Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie werd in 1885 een nieuwe Nicolaaskerk gebouwd op de Prins Hendrikkade tegenover het Centraal Station.

Op de twee graven staat een verwijzing naar een katholieke Heilige Bisschop afgebeeld, nl de Heilige Sint Maarten (Heilige bisschop met hamer). De hamer was een attribuut van de Heilige Sint Maarten en verwees volgens overlevering naar de verwoesting van Heidense tempels door St. Maarten. Deze hamer is als reliek onderdeel van de Domschat in het Aartsbisdom Utrecht, waar de Oude kerk toen nog net onder viel.

Het zijn waarschijnlijk twee katholieke graven, waarin waarschijnlijk katholieke (belangrijke?) burgers begraven liggen, met op de steen verwijzing  naar hun katholieke achtergrond.

Met dank aan kunsthistorica en expert in religieuze kunst drs. Hanneke Olijslager.

Foto 24-08-2014

Oude kerk, foto 24-08-2014

Familieleden, vrienden en bekenden hebben dinsdag 19-08-2014 in de  In de Oude Kerk van Amsterdam afscheid genomen van dirigent Frans Brüggen, die op 79-jarige leeftijd overleed. De kist was in de kerk geplaatst waar iedereen zijn medeleven kon betuigen. Daarna was er een bescheiden en sobere herdenkingsdienst, waar onder meer de vier dochters van Brüggen, zijn vrouw en orkestdirecteur Sieuwert Verster het woord voerden. De muziek werd verzorgd door enkele leden van het Orkest van de 18e eeuw dat Frans oprichtte in 1981. In besloten kring wordt het lichaam van Brüggen na de crematie„ in de duinen bij de zee” prijsgegeven aan „vuur en lucht”, aldus Brüggens vrouw Machtelt.
 Afscheid van dirigent Frans Brüggen, Oude kerk, foto 19-08-2014
 Afscheid van dirigent Frans Brüggen, Oude kerk, foto 19-08-2014
 Afscheid van dirigent Frans Brüggen, Oude kerk, foto 19-08-2014
 Afscheid van dirigent Frans Brüggen, Oude kerk, foto 19-08-2014
Oude kerk, werk van een lid van het beeldhouwerscollectief ABK in de Oude kerk. Foto 23-03-2013
Oude kerk, afstudeer project van een Rietveld academie student
Oude kerk, kroonluchter.
Johannes de Minas ( geboortejaar onbekend - 1768 ), was een priester van de Armeens-apostolische Kerk aan de Kromboomssloot in Amsterdam. Op de dag dat Johannes di Minas in de Oude kerk werd begraven in 1768, graf 444, lagen er op 23-01-2012  bloemen op zijn graf.
Graf van Jacob van Heemskerck (1567-1607) Jacob van Heemskerck was de eerste Nederlandse 'zeeheld', die een dergelijk praalgraf kreeg. In 1607 was hij opperbevelhebber van de oorlogsvloot, die de Spanjaarden versloeg bij de zeeslag bij Gibraltar. Van Heemskerck kwam om tijdens deze beroemde zeeslag, die op de voet van het monument staat afgebeeld. De zeeheld verwierf al eerder faam als gezagvoerder bij de expeditie van Willem Barentsz met als doel een noordelijke route naar Azië te vinden. Omdat het schip vastliep in het ijs, moesten de bemanningsleden overwinteren op het ijskoude Nova Zembla, waar zij dankzij de strakke discipline van Van Heemskerck in wisten te slagen.
Graf nummer 108 in de Oude kerk van Dirck Janszn DE GRAEFF (1529-1589). Hij was in 1578 burgemeester in Amsterdam.
Gravure van de Oude kerk; geen van de panden links op de afbeelding bastaat nog.
Raam met wapen van Amsterdam uit 1555 in de Oude kerk. Het Wapen van Amsterdam
Raam met wapen van Amsterdam. Het Wapen van Amsterdam
Restauratie van de vloer met grafstenen in de Oude kerk van Amsterdam. Deze steen weegt zo'n 3000 kilo en wordt verplaatst met een toestel dat een vacuüm veroorzaakt. Een heel precies en lastig werk, want de stenen zijn aan de onderkant niet afgewerkt en dus oneffen. Foto: 09-03-2011
Graf nummer 33 in de Oude kerk. Hier lag onder andere Jacob Andriesz Boelens begraven, die op 08-06-1621 overleed. Het graf werd geruimd in 1780. Boelens was vanaf 1595 dertien keer Burgemeester van Amsterdam
Oude kerk Oude kerk, restauratie graven 11-02-2010

Oude kerk, restauratie 18-11-2009

Oudekerk

Oude kerk

Oude kerk

Oude kerk, glas in lood vensters

Oude kerk

Oude kerk, het koor

Oude kerk, het koor. Het koorhek uit 1681 is van eikenhout.

Oude kerk, St. Sebastiaanskapel, De deuropening rechtsboven gaf toegang tot de altijd afgesloten IJzeren kapel, de ruimte waar vroeger de Stadsrechten van Amsterdam werden bewaard. Deze deur was alleen beriekbaar met een ladder en moest met drie verschillende sleutels worden geopend.

Oude kerk, buitenkant van de IJzeren kapel

Oude kerk, orgel

Oudekerk

Tussen 1577 en 1621 bespeelde de beroemde organist Jan Pieterszoon Sweelinck hier het orgel. In 1724 werd door orgelbouwer Christian Vater het huidige orgel gebouwd Grafmonument van Willem van der Zaen (1621-1669) Schout bij nacht. Hij vocht onder andere in de slag bij Nieuwpoort, aan de zij van Michiel de Ruyter. Hij stierf in 1669 tijdens een gevecht tegen Algerijnse zeerovers.  Dit praalgraf in De Oude kerk is gemaakt door Rombout Verhulst.

Oude kerk

Oude kerk

Oude kerk, vanaf de Oudezijds Voorburgwal

Oudekerk

Gebroken hart

Oude kerk, gaf van G. Hooft, Burgemeester en bankier in Amsterdam, en overleden in 1767

Eenmaal per jaar op 9 maart om 08.39 uur precies valt de zon op het graf van Saskia van Uylenburgh, de eerste vrouw van Rembrandt.  Op 29-jarige leeftijd werd Saskia van Uylenburgh begraven, het jaar waarin Rembrandt  'De Nachtwacht' schilderde. Foto: 09-03-2011

Oude kerk, Op 17 september 1306 wijdde de Bisschop van Utrecht de kerk aan Sint Nicolaas en daarmee kreeg de kerk ook naam van deze beschermheilige van de zeelieden. Zo'n honderd jaar later was het aantal inwoners enorm gegroeid en verrees er een nieuwe kerk aan de Dam: De Nieuwe Kerk. De Sint-Nicolaaskerk toen daardoor de naam Oude Kerk.

Graf van o.a. ARENT IACOBZOON WARMOND; begraven in 1661

Graf waarin  componist en organist Jan Pierszoon Sweelincnk(1562-1621) was begraven. Graf nr. 99. Het werd in ongeveer 1666 geruimd. Oude kerk, Amsterdam

Oude Kerk, vloer met graven, beschenen door licht dat binnenvalt uit de gebrandschilderde ramen.
Oude kerk Oude kerk, Amsterdam
Oude kerk, Amsterdam

Foto Amsterdam, Roeland Koning

Oudezijds Voorburgwal

Graven bekende Amsterdammers

Torens en kerken van Amsterdam

Klik hier voor: Noorderkerk

Zuiderkerk

 Zuiderkerk toen

Noorderkerk

Oosterkerk

Nieuwe kerk

Bekende gebouwen in Amsterdam

 

Foto Amsterdam, Roeland Koning

 

For info or order in 300 dpi: info@studiokoning.nl  Foto's: Roeland Koning: (+31) 06-54623377

Contactinformatie

Sitemap

Fotoindex Studio Koning

Home

 

Foto index 1 Foto index 2 Foto Relax Pictures Fish Antiques and Arts
Pictures Wine Europe 1 Pictures Wine Europe 2 Pictures Wine Burgundy Pictures Wine Germany Pictures Wine Bordeaux
Picture wine Portugal Picture Portugal Douro Pictures Portugal Pictures wine Spain Foto Elzas
Foto Italië 1 Pictures wine Italy 2 Foto Italië 3 Foto Italië 4 Foto Toscane
Pictures Wine Loire Drinks Foto Frankrijk Pictures Sky Foto Bloemen
Horeca Interieur 1 Horeca Interieur 2 Horeca Interieur 3 Horeca Interieur 4 Pictures Holland
Foto Molens Foto Ziekenhuis Foto ziekenhuis 2 Foto Gezondheidszorg Veelluiken
Amsterdam 1 Eilanden AMSTERDAM NU Amsterdam 3 IJburg Amsterdam 4 Kinkerbuurt Amsterdam 5 Kinkerbuurt
Amsterdam  Stadsvernieuwing Amsterdam 7 Sneeuw Amsterdam 8 Oost Amsterdam 9 Winkels Amsterdam 10 Hoeken
Amsterdam 11 Sloten Amsterdam 12 Auto's Amsterdam 13 Diversen Amsterdam 14 Mensen Amsterdam 15 Mensen
Amsterdam 16 Boven Amsterdam 17 Torens Amsterdam 18 Diversen Amsterdam 19 OW Amsterdam 20 In actie
Amsterdam 21 graffiti Amsterdam Peperbussen Amsterdam Albert Cuyp Foto Amsterdam Oost Amsterdam De Pijp
Mooi Amsterdam Foto Onderwijs 1 Foto Onderwijs 2 Foto Onderwijs 3 Foto's Overigen 1
Foto' s Overigen 2 Foto Biesbosch Foto Duinen Sitemap Terug naar Studio Koning

Foto's van Amsterdam © Roeland Koning please read our copyright statement