STEGEN en gangen in Amsterdam

 
Willemsstraat. Plaatsing van vervangende gangen stenen. De oudere waren slecht te lezen geworden. Foto 26-01-2017.
Ingang voor de Naarldenmakersgang en Blauwe Kuijpersgrang. Willemsstraat
Zwartepaardsgang. Brouwersgracht. Foto 26-01-2016 Dubbele gang bij de Bloemgracht. Foto 13-11-2016
Wittebroodgang, Stopera op het Waterlooplein Foto 06-10-2016 Boomsteeg, kijkend vanaf de Zeedijk naar de OZ Voorburgwal. Foto 06-10-2016

Slagboomsteeg? Hoe anders dan de foto van 09-06-2008

Willemsstraat, foto 22-09-2016. De Berengang. Willemsstraat, foto 22-09-2016. Het Klooster.
Willemsstraat, foto 22-09-2016. Kaas en Brood Gang. Willemsstraat, foto 22-09-2016. Lange Sieuwertsgang.
Willemsstraat, foto 22-09-2016. Lichtermansgang, Willemsstraat, foto 22-09-2016. Lobbertjesgang.
Willemsstraat, foto 22-09-2016. Morianengang. Willemsstraat, foto 22-09-2016. Sajetgang.
Willemsstraat, foto 22-09-2016. Schiemakersgang Willemsstraat, foto 22-09-2016. Wijdegang.
Willemsstraat, foto 22-09-2016. Een gids gaat in het Engels zijn gang met te vertellen over de deels verdwenen gangen van de Willemsstraat. Schoenmakersgang, Westerstraat, foto 14-09-2016
Posthoorngang, foto 25-08-2016 Rioolgang in de Schelfhoutstraat, foto 11-05-2016.
Elandsgracht 6, Rapengang Kombusmakersgang Foto 12-01-2016
De Zwarte Bijlsteeg was een steegje van wat nu de Spuistraat is dicht bij de Martelaarsgracht. Foto vermoedelijk eind 19e eeuw op een oude ansichtkaart. Zwarte Handsteeg, kijkend naar de Nieuwezijds Voorburgwal. Foto 09-10-11-2015
Olifantsgang 12-09-2015 Oliphantsgang 04-12-2009
Engelsesteeg tussen Kattengat en Nieuwendijk .Foto 03-06-2015 Smaksteeg tussen Kattengat en Nieuwendijk .Foto 03-06-2015
Engelsesteeg tussen Kattengat en Nieuwendijk .Foto 03-06-2015
Gouwenaarsteeg tussen Kattengat en Nieuwendijk .Foto 03-06-2015 Korte Kolksteegtussen NIeuwezijds Voorburgwal  en De Spuistraat .Foto 03-06-2015
Foto op een ansichtkaart door een voor mij helaas onbekende fotograaf van de Zwarte Bijlsteeg. Deze kaart werd in 1917 verstuurd en dat was ook de tijd dat er een flinke sloop plaats vond aan de Martelaarsgracht en Hekelveld. Er werd daarna begonnen met de bouw van ‘de Rode Burcht’ van de Arbeiderspers, geopend 1931 en weer gesloopt voor het Sonesta Hotel in 1972. Foto coffeeshop en souvenirwinkel Abraxas, halverwege de Jonge Roelensteeg. Foto 15-10-2014
Regulierssteeg. Foto 03-12-2014
Rosmarijnsteeg, kijkend van de Nieuwezijds Voorburgwal naar de Spuistraat,   foto 19-08-2014 Raamsteeg, kijkend van Het Singel naar de Spuistraat foto 19-08-2014
Bakkersgang, foto 26-02-2014 Bloemgracht 145-147, 169 Klovenierssteeg, foto 09-11-2013. Kloveniersburgwal
Romeinsarmsteeg, foto 16-01-2013 Salamandersteeg, Sint Antoniebreestraat 66-70.; Foto 18-08-2012
Voormalige Speelmanssteeg, nu het Swigtershofje. Foto 27-11-2012; Klik op de foto voor een oude kaart uit ong. 1750

Klik hier voor meer Swigtershofje

Oudekennissteeg, foto 23-03-2013
De Klokkengang, Kloveniersburgwal 42; Foto 18-08-2012 De Wijdegang, parallel aan de Schippersgracht
De Trompettersgang dankt waarschijnlijk zijn naam aan de trompetter van de Zuiderkerk die hier ooit woonde. Net zoals de Trompettersteeg die aan de trompetter van de oude kerk zijn naam te danken had. Zandstraat 18-24. Foto 18-08-2012 Achter het poortje van de Brakke Grond, Oudezijds Voorburgwal 298 lag ooit de Engelschepoortsteeg.
Blaauwlakenblok, Leidekkerssteeg; 07-07-2012; Door sloop zijn er in dit blok ruimtes ontstaan met binnenplaatsjes voor de bewoners.
Oplevering op 5 juli 2012. Dit was het einde van een twaalfjarig proces van overleg, herbouw, renovatie en restauratie. Er ontstond een bijzonder samenwerkingsverband tussen bewoners, gemeente, woonstichting De Key, ontwerpers en uitvoerders.
Leidekkerssteeg; 07-07-2012; kijkend naar West

Blaauwlakenblok.nl

In de Zwartlakensteeg is een Mussendak geplaatst. Het dak van het 17de eeuw monument aan de Oudezijds Voorburgwal no. 128 moest vanwege restauratie gesloopt worden. Op dit dak leefde een mussenpopulatie. Om de ongeveer 50 mussen een nieuwe omgeving te bieden is het oude en vertrouwde dak in de buurt op een steiger nagemaakt. De steiger is acht meter hoog en eigendom van de gemeente. Het vervangende dak heeft ‘mussendakpannen’ die als nestelplaats dienen en voorzien zijn van invliegopeningen. Ook de takken van de wingerd die op het dak van Oudezijds Voorburgwal no. 128 groeide, zijn op de steiger geplaatst. Er zijn plantenbakken neergezet met stekelige begroeiing waarin de mussen zich veilig kunnen voelen. En dat is nodig want door de verplaatsing heeft de uil van de Oude Kerk nu beter zicht op de kolonie. Zie ook: http://www.blaauwlakenblok.nl/de-wandeling/mussen/ Foto: 07-07-2012
Blaauwlakensteeg, kijkend naar de Oudezijds Voorburgwal; 07-07-2012, op deze pagina ook de situatie begin 2009 Blaauwlakensteeg, vanuit de Warmoesstraat kijkend naar Oost; 07-07-2012
Blaauwlakensteeg, rondleiding door het Blaauwlakenblok, klik op de foto voor een grotere, 07-07-2012 Nieuwezijds Kolk nr. 9 en 11; onder nr. 9 bevindt zich de Vossegang die ook naar nr. 11 loopt.
Deur waarachter de Rapengang zich bevindt. Elandstraat ongeveer nummer 10; foto 14-05-2012 De deur die toegang verschaft tot de Smidsgang, die zich bevindt tussen de Elandstraat 29 en 25. Foto: 14-05-2012
Pottenbakkersgang. Westerstraat  224, 222, 220, 218; foto 07-05-2012. De gang is "herbouwd" in het Openlucht museum in Arnhem. Kreupelsteeg 20-04-2012
Guldehandsteeg, gezien vanuit de Warmoesstraat 20-04-2012 De Oude Vriezengang, Palmstraat  tussen nrs. 72 en 78,
Heisteeg, kijkend naar de Spuistraat; 20-03-2011 Heisteeg, kijkend naar het Singel; 20-03-2011
Eerste Jacob van Campensteeg 20-01-2011
Langebrugsteeg 16-09-2010

Hasselalaerssteeg 25-03-2009

Sint Thomassteeg 15-09-2010
Drie Conijnensteeg 04-07-2010 Spooksteeg 15-09-2010
Vredenburgersteeg 14-08-2010 Vredenburgersteeg, kijkend naar de Spooksteeg 14-08-2010
Lichtemansgang 17-07-2010 Lichtemansgang 17-07-2010
Prinsenhofssteeg 04-07-2010 Olieslagerssteeg 17-03-2010
Elandsgracht 6, De Arke Noachsgang op de eerste Koningsdag. Foto 26-04-2014.
Arke Noachsgang, aan de Elandsgracht bij het Johnny Jordaanplein; 09-03-2010 Jan Krimpengang 03-03-2010

Blaeu Erf 03-03-2010

Pieter Zoeteliefssteegje, Kromme Waal, 03-01-2010
Bremertuin 04-02-2010 Turksche Keizerspoort gang 16-02-2010
Overhaalsgang 28-01-2010 Oude Bokkengang, Herengracht, 03-01-2010
Sleperssteeg 03-01-2010 Hametersgang, Singel, 03-01-2010
Enge Kerksteeg 11-12-2009 Oliphantsgang 04-12-2009
Balk in t Oog steeg, foto 17-11-2009 Smaksteeg  16-10-2009

Goldbergersteeg 07-09-2009

Slaperssteeg 27-05-2009

Stoofsteeg 27-05-2009

Ingang van de Zilversmidsgang, Nieuwe Nieuwstraat 27-05-2009

Suikerbakkerssteeg 27-05-2009

Suikerbakkerssteeg 26-05-2008

Sint Geertruidensteeg 18-06-2012

Sint Geertruidensteeg, kijkend naar de NZ Voorburgwal 18-06-2012

Sint Geertruidensteeg 27-05-2009

Sint Geertruidensteeg 21-02-2008

Rozenboomsteeg 27-05-2009

Kuiperssteeg 27-05-2009

Sint Pietershalsteeg

Sint Pieterspoortsteeg 27-05-2009

'T Hol

Jeroenensteeg 12-05-2009

Boerensteeg 30-04-2009

Damraksteeg 26-04-2009

Elleboogsteeg 15-04-2009

Kromme Elleboogsteeg 08-07-2008

Haringpakkerssteeg 07-01-2011

Haringpakkerssteeg 25-03-2009

Korte Stormsteeg 25-03-2009

Pijlsteeg 25-03-2009

Voormalige Gedempte Huidenvetterssloot 25-03-2009

Hoogkampersgang 25-03-2009

Pieterspoortsteeg 06-02-2009

Steenhouwerssteeg 06-02-2009

Dollebegijnensteeg 06-02-2009

Gooyerssteeg, Steenhouwerssteeg 06-02-2009

Blaauwlakensteeg 06-02-2009

Zwartlakensteeg 6-02-2009

Mouthaansteeg 12-01-2009

Mosterdpotsteeg 11-01-2009

Korte Spaarpotsteeg 11-01-2009

Sloterdijksteeg 05-01-2009

Openhartsteeg 05-01-2008

Gapersteeg 24-11-2008

Treeftsteeg 24-11-2008

Baanbrugsteeg 01-11-2008

Molensteeg 09-10-2008

Geldersesteeg 09-10-2008

Heintje Hoeksteeg of: ( Heintje Hoekssteeg ) 20-09-2008

Paternostersteeg 20-09-2008

Zoutsteeg 01-09-2008

Gouwenaarssteeg 18-07-2008

Cellebroerssteeg 10-07-2008

Enge Lombardsteeg 10-07-2008

Papenbroekssteeg, kijkend naar het Rokin vanuit de Kalverstraat; 27-03-2009

Valkensteeg 08-07-2008

Duifjessteeg 25-06-2008

Roskamsteeg 25-06-2008

Enge Kapelsteeg 20-06-2008

Wijde Kapelsteeg 20-06-2008

Hartshoorngang, naast de afgebroken voormalige bioscoop de Edison aan de Elandsgracht. Foto 26-04-2014

Hartshoorngang 16-12-2007

Nieuwe Gang 20-06-2008

Sint Luciënsteeg 17-06-2008

Oudebrugsteeg 17-06-2008

Onze Lieve Vrouwesteeg 17-06-2008

Watersteeg 17-06-2008

Bethlehemsteeg 09-06-2008

Boomsteeg 09-06-2008

Zwarte Handsteeg 21-02-2008

Dirk van Hasseltssteeg, 23-05-2007

Nieuwezijds Armsteeg, gezien vanaf de Nieuwezijds Voorburgwal 26-05-2008

Nieuwezijds Armsteeg, gezien vanaf de Nieuwendijk 16-05-2011

Oudezijds Armsteeg 25-01-2008: "Iedere steeg heeft z'n eigen verhaal"

Waalsteeg 09-10-2008 ( naar W )

Onkelboerensteeg 01-04-2008 ( naar W )

Mandenmakerssteeg 07-03-2008 ( naar W )

Mandenmakerssteeg 21-02-2008 ( naar O )

Karnemelksteeg 21-02-2008

Wijngaardsstraat 09-01-2008

Spinhuissteeg 07-03-2008 ( Naar O )

Blindekatersteeg 14-08-2007

Blinde Katersteeg aan het Rokin, foto 28-02-2014

Jonge Roelensteeg 14-01-2008

Korte Spinhuissteeg 18-10-2007

Keizerrijk 20-01-2008

Trompettersteeg 15-02-2008

Wijdesteeg, foto 09-01-2015 Spuistraat e/o

Wijdesteeg 07-03-2008

Kalfsvelsteeg 27-02-2008

Waterpoortsteeg 28-03-2008

Dubbeleworststeeg 06-04-2008

Ramskooi 21-07-2007

Schapensteeg 22-05-2008

Foto Amsterdam, Roeland Koning

For info or order in 300 dpi: info@studiokoning.nl  Roeland Koning: (+31) 06-54623377

Contactinformatie

Sitemap

Fotoindex Studio Koning

Home

Foto index 1 Foto index 2 Foto Relax Pictures Fish Antiques and Arts
Pictures Wine Europe 1 Pictures Wine Europe 2 Pictures Wine Burgundy Pictures Wine Germany Pictures Wine Bordeaux
Picture wine Portugal Picture Portugal Douro Pictures Portugal Pictures wine Spain Foto Elzas
Foto Italië 1 Pictures wine Italy 2 Foto Italië 3 Foto Italië 4 Foto Toscane
Pictures Wine Loire Drinks Foto Frankrijk Pictures Sky Foto Bloemen
Horeca Amsterdam 1 Horeca Interieur 2 Horeca Interieur 3 Horeca Interieur 4 Pictures Holland
Foto Molens Foto Ziekenhuis Foto ziekenhuis 2 Foto Gezondheidszorg Veelluiken
Amsterdam 1 Eilanden AMSTERDAM NU Amsterdam 3 IJburg Amsterdam 4 Kinkerbuurt Amsterdam 5 Kinkerbuurt
Amsterdam  Stadsvernieuwing Amsterdam 7 Sneeuw Amsterdam 8 Oost Amsterdam 9 Winkels Amsterdam 10 Hoeken
Amsterdam 11 Sloten Amsterdam 12 Auto's Amsterdam 13 Diversen Amsterdam 14 Mensen Amsterdam 15 Mensen
Amsterdam 16 Boven Amsterdam 17 Torens Amsterdam 18 Diversen Amsterdam 19 OW Amsterdam 20 In actie
Amsterdam 21 graffiti Amsterdam Peperbussen Amsterdam Albert Cuyp Foto Amsterdam Oost Amsterdam De Pijp
Mooi Amsterdam Foto Onderwijs 1 Foto Onderwijs 2 Foto Onderwijs 3 Foto's Overigen 1
Foto' s Overigen 2 Foto Biesbosch Foto Duinen Sitemap Terug naar Studio Koning

Foto Roeland Koning