Achter de gevels van de GRACHTENHUIZEN van Amsterdam, interieurs

Herengracht:

Herengracht 132, klik voor meer

Herengracht 168

Herengracht 168

Herengracht 168

Herengracht 168

Herengracht 168

Herengracht 168

Herengracht 168

Herengracht 168

Herengracht 172, Interieur Bartolottihuis. Klik voor veel meer beeldmateriaal.

Herengracht 284, Van Brienenhuis

Herengracht 284, Van Brienenhuis

Herengracht 284, Van Brienenhuis

Herengracht 284, Van Brienenhuis, interieur

Herengracht 284, Van Brienenhuis,tuin met tuinhuis.

Herengracht 286, Kunsthistorisch Instituut

Herengracht 314

Herengracht 314

Herengracht 316

Cromhouthuizen: Herengracht 364-370

Cromhouthuizen: Herengracht 364-370

Achterkant Cromhouthuis

Cromhouthuizen Herengracht 364-370

Herengracht 366-368

Herengracht 380, het NIOD

Herengracht 380, het NIOD

Herengracht 380, het NIOD Herengracht 380, het NIOD; "Kaartenbakken niet openen SVP" .

Het tuinhuis behorend bij Herengracht 384

Herengracht 386 Herengracht 386; geschilderd lederen behang en een authentieke vloer uit de 17e eeuw
Interieur van Herengracht 408, Huis door Philip Vingboons gebouwd.
Herengracht 448, het Huis van Lennep. In 1671 werd het eerste pand gebouwd. Het 40 voet brede pand kreeg een vierkante plattegrond. Omdat het huis relatief klein was, werd het in 1734 uitgebreid met een achterhuis.
Herengracht 448 Herengracht 448, interieur.
Herengracht 458, Grisaille Jacob de Wit ( 1695 - 1754 )

Herengracht 458, Huis Goudstikker

Herengracht 458, Huis Goudstikker

Interieur Herengracht 470, Goethe instituut. Het trappenhuis van Herengracht 470, Goethe instituut.

Herengracht 470: Trap Goethe Instituut

Herengracht 476

Herengracht 476

Herengracht 476, tuin

Herengracht 476

Herengracht 476, tuinhuis

Herengracht 480, grissaille Herengracht 480, het kantoor van Mr. Oscar Hammerstein
Muurbeeld, Herengracht 480
Herengracht 481. Dit dubbele grachtenhuis werd in 1668 gebouwd voor de vice admiraal en zeeheld Isaäc Sweers. Plafondschildering in de stijl van Jacob de Wit met de apotheose van Hercules. Stucwerk in de vier hoeken van het plafond van de rechter achterkamer van Herengracht 481.

Herengracht 497

Herengracht 500 Herengracht 500

Herengracht 500

Herengracht 500

Herengracht 500

Herengracht 500

Herengracht 500, plafond

Herengracht 502, klik op de foto voor meer exterieur foto's

Herengracht 502, burgemeesterswoning

Herengracht 502, burgemeesterswoning Herengracht 502, burgemeesterswoning
Herengracht 502, ambtswoning buremeester Herengracht 502, ambtswoning buremeester
Herengracht 572

Herengracht 573

Tassenmuseum Herengracht 573

Herengracht 573

Herengracht 573

Herengracht 573
Herengracht 584, Stucplafond in huis, het toekomstige Waldorf Astoria Hotel.. Het oorspronkelijke pand dateert uit 1665

Herengracht 605, Willet Holthuysen

Herengracht 605

Herengracht 605

Herengracht 605, Willet Holthuysen

Tuin van Herengracht 605, Willet Holthuysen

Tuin van Herengracht 605, Willet Holthuysen Grachtentuinen

   

Keizersgracht:

Keizersgracht 123, Huis met de hoofden

Keizersgracht 123, Huis met de hoofden

Keizersgracht 141, Zuid-Afrikahuis

Een pareltje in de stad:

Het pand Keizersgracht 240 staat in een bouwblok omsloten door Reestraat, Prinsengracht en Berenstraat, dat deel uitmaakte van de aanleg van de grachtengordel in 1613. De percelen in het blok werden overwegend bebouwd met enkelvoudige, dus verhoudingsgewijs smalle huizen, in dit geval een huis met een breedte van zes meter bij een diepte van twintig meter. De ligging van Keizersgracht 240 naast het hoekhuis met de Reestraat bemoeilijkte de aanleg van een tuin. Het feit dat het huis werd voorzien van een achterhuis was onder de gegeven omstandigheden al bijzonder. Het pand werd in 1758 verbouwd en van een nieuwe gevel voorzien die sindsdien geen noemenswaardige veranderingen meer heeft ondergaan. Slechts de deur en de indeling van de ramen zijn negentiende-eeuwse invullingen. Ook de interieurindeling is vrijwel ongewijzigd gebleven.

Midden 18e eeuw kwam er een nieuwe voorgevel voor het pand te staan.

In 1968 kwamen in de voorkamer bij het verwijderen van de betengeling behangselschilderingen tevoorschijn die uit het laatste kwart van de achttiende eeuw dateren. Behangselschilderingen waren in die tijd zeer populair, maar zijn in de loop van de negentiende eeuw op grote schaal uit de grachtenhuizen verdwenen.

Het drie vensters brede huis heeft een klokgevel versierd met voluten en een natuurstenen omlijsting uitmondend in een kuif. Voor- en achterhuis zijn van elkaar gescheiden door een binnenplaats en tussenlid met trappenhuis. Het voorhuis bestaat uit een gedeeltelijk onderkelderd souterrain, een bel-etage, twee bovenverdiepingen en een zolder met vliering. Het achterhuis was oorspronkelijk als keuken in bedrijf, een grote raveling geeft aan waar zich de stookplaats bevond.

Behangselschilderingen

Uniek zijn de behangselschilderingen in de voorkamer op de bel-etage die vrijwel ongeschonden bewaard zijn gebleven. De schilderingen zijn rondom boven een lage lambrisering aangebracht, ook de gangdeur is in de schildering opgenomen. In de voorstellingen zijn twee schilderkundige genres met elkaar vermengd; dat van de idealiserende landschapsschilderkunst en de allegorie. Tussen bogen door kijkt de beschouwer uit over een idyllisch bosrijk landschap dat, naar de mode van de tijd, is verfraaid met een bouwwerk uit de klassieke oudheid, in dit geval een obelisk. De allegorische voorstellingen op de voorgrond verbeelden de verheerlijking van de handelsstad Amsterdam. De stad wordt gesymboliseerd door de Amsterdamse stedenmaagd en het stadswapen, de Mercuriusstaf verwijst naar de handel, de bron van de Amsterdamse welvaart, uitgebeeld in de vorm van de hoorn des overvloeds en personificaties van de werelddelen die hun waren de Amsterdamse stedenmaagd aanbieden. Het thema wordt gecompleteerd door voorstellingen van deugden en van kunsten. Aan weerszijden van de dubbele deuren zijn de deugden in grisaille zó bedrieglijk natuurgetrouw geschilderd, waardoor het net beelden in nissen lijken.

Bron website monumenten en archeologie van de Gemeente Amsterdam.

Na vergelijking met de behangselschilderijen aan de overkant op Keizersgracht 269, kan je haast niet anders concluderen dat dit werk moet zijn van Antonie Elliger (1701-1781). Zie foto's hier iets verder onder.

De Amsterdamse welvaart, uitgebeeld in de vorm van de hoorn des overvloeds. Keizersgracht 240.
De hoorn des overvloeds. Keizersgracht 240. de Amsterdamse stedenmaagd, Keizersgracht 240
Behangselschildering, Keizersgracht 240. De werelddelen met rechts een grissaille
De stad wordt gesymboliseerd door de Amsterdamse stedenmaagd en het stadswapen, de Mercuriusstaf die verwijst naar de handel en op haar hoofd de Keizerskroon
De werelddelen gesymboliseerd voorgesteld. vlnr. Europa met een kroon, Azië met een tulband, Amerika mrt een tabaksrol en een indianentooi en Afrika met negers en een leuuw.
 Aan weerszijden van de dubbele deuren zijn de deugden in grisaille geschilderd, Keizersgracht 240
Keizersgracht 240, Trappenhuis en gang naar achterhuis.
Keizersgracht 267 & 269, tuin
Keizersgracht 269
Keizersgracht 269, Grachtenhuis de Visscher. Behangselschilderingen van Willem Uppink.

De sobere lijstgevel van dit pand verraadt niets van het buitengewone interieur dat erachter schuilgaat. De vier belangrijkste ruimtes in het voor- en achterhuis werden in de achttiende en negentiende eeuw uitbundig gedecoreerd met behangselschilderingen op linnen. In totaal gaat het om dertig doeken, alle nog in hun speciaal vervaardigde omlijstingen op de oorspronkelijke locatie. Geen enkel ander Amsterdams woonhuis kan zich hierop beroemen. Zo bevat de zaal in het achterhuis zeven doeken met de geschiedenis van Dido en Aeneas, in 1736 geschilderd door Antonie Elliger. De taferelen worden van elkaar gescheiden door twaalf Ionische pilasters. Willem Uppink maakte in 1812 een serie landschappen voor de toenmalige studeerkamer, geïnspireerd op de Gouden Eeuw. De eetkamer toont van zijn hand onder meer rivierlandschappen uit 1820, met de buitenplaats Hofwerk bij Breukelen, een classicistisch tuinpaviljoen en een thee drinkende familie. Ook de muziekkamer heeft landschappen van Uppink.

 Keizersgracht 269, Dido en Aeneas, in 1736 geschilderd door Antonie Elliger
 Keizersgracht 269, Dido en Aeneas, in 1736 geschilderd door Antonie Elliger
Het trappenhuis van Felix Meritis, Keizersgracht 324
De Zuilenzaal van Felix Meritis, Keizersgracht 324

Keizersgracht 387

Keizersgracht 387, De Vergulde Ster
Keizersgracht 387, De Vergulde Ster Keizersgracht 387, De Vergulde Ster
Keizersgracht 387, De Vergulde Ster Keizersgracht 387, De Vergulde Ster

Keizersgracht 401, Huis Marseille,

Keizersgracht 401, Huis Marseille

Keizersgracht 401, Huis Marseille, tuinhuis
De keuken van Keizersgracht 416
Keizersgracht 452,  De Groene Bocht was oorspronkelik een zeventiende-eeuws dubbelpand. Cornelis Outshoorn, die ook het  Paleis voor Volksvlijt ontwierp heeft in 1861 de compositie van de originele gevel gehandhaafd en deze slechts een nieuwe aankleding met terracottadecoraties gegeven. De symmetrische plattegrond van het pand liet hij eveneens intact, al kwamen er totaal nieuwe interieurafwerkingen. Opdrachtgever was de bankier Fuld, die op de bel-etage zijn kantoor vestigde en zelf een verdieping hoger ging wonen. De vestibule en het trappenhuis, rijk gedecoreerd met terracottareliëfs van onder meer Apollo op zijn zegekar, dateren nog uit deze tijd. Rond 1900 vond een tweede ingrijpende verbouwing plaats, door Eduard Cuypers.  (bron: Bureau Monumenten er archeologie)
Keizersgracht 452, plafond in de hal, Apollo op zijn zegekar

Het dubbele koetshuis, behorende bij Keizersgracht 526 en 524. Kijk ook op: Grachtentuinen.

Keizersgracht 633

Keizersgracht 633

Museum van Loon, Keizersgracht 672

Keizersgracht 672

Keizersgracht 672

Etentje, Keizersgracht 672

Keizersgracht 672

Keizersgracht 672

Keizersgracht 672, Koetshuis, Museum van Loon

Keizersgracht 672

Prinsengracht:

Prinsengracht 85-133, Van Brienenhofje

Maison Descartes, Prinsengracht

Nieuwe Herengracht:

 De regentenkamer van het Corvershof dat op een terrein van de Nederlands Hervormde diaconie aan de Nieuwe Herengracht in 1723 werd gebouwd, uit een legaat van het echtpaar Corver-Trip. Het was bestemd als woonruimte voor bejaarde, arme echtparen.   Nieuwe Herengracht 6-18
Benedenruimte aan de Nieuwe Herengracht Akte in de regentenkamer van het Corvershof.
Corvershof, foto 26-05-2013
Corvershof, foto 26-05-2013
Detail van een tegel in het Corvershof aan de Nieuwe Herengracht.

Het graf van het echtpaar Corver

De Nieuwe Herengracht stond bekend als de Joden Herengracht vanwege de vele welgestelde Joden die zich hier vestigden. Jacob de Granada, de bouwheer van nummer 99, maakte zijn fortuin met een suikerrietplantage in Suriname. Omstreeks 1697 liet hij in de zaal op de eerste verdieping een spectaculair stucplafond aanbrengen, zeldzaam rijk gedecoreerd met acanthusbladeren, arabesken en dartelende putti in hoog reliëf. Het ontwerp is vermoedelijk van Steven Vennekool, de architect van onder meer het Enkhuizer stadhuis en kasteel Middachten. De situering van de zaal aan de voorzijde van het huis is uitzonderlijk. Mogelijk werd die ingegeven door het vrije uitzicht over de gracht op het groen van de Plantage. In 1873 transformeerde Pierre Cuypers het balkon tot een erker. De roodmarmeren schouw is ook zijn ontwerp. De vestibule en het hoofdtrappenhuis van het dubbele grachtenpand bevatten hoogwaardige stucwerkdecoraties ( bron: Bureau Monumenten er archeologie)
Overloop van de eerste verdieping van de Nieuwe Herengracht 99.
Plafond zaal op de eerste verdieping aan de voorkant, Nieuwe Herengracht 99
Nieuwe Herengracht 99
Nieuwe Herengracht 99
Nieuwe Herengracht 99. In de tijd dat hier nonnen waren gehuisvest werden de putti met accantusbladeren "gekuist".
Het dubbelpand Nieuwe Herengracht 143-145 werd in 1722 gebouwd voor de joodse koopman Jacob Abrabanel. Aan weerszijden verrezen smallere huizen voor zijn dochters en hun families. Abrabanels hang naar luxe sprak, behalve uit de kostbare hardstenen Lodewijk XIV-gevel, uit diverse onalledaagse voorzieningen. Zo vermeldt het bouwbestek maar liefst vijf secreten, drie fornuizen, een ketel achter de kookkeuken die permanent in warm water voorzag, een regenbak van tweehonderd ton en een gemetseld riool. Op de begane grond en de bel-etage bleven diverse stucdecoraties in Lodewijk XIV-stijl bewaard. In de twintigste eeuw fungeerde het pand lang als bejaardenhuis. In 1980 werd het gekraakt en omgedoopt tot Huize Avondrood. Sinds 1986 herbergt het twintig HAT-eenheden. Eigenaar is Ymere. ( bron: Bureau Monumenten er archeologie) Foto: De linker voorkamer op de hoofdverdieping bezit een spectaculair stucplafond van rond 1740 met een voorstelling van Venus. De naakte godin van de liefde rijst op uit zee, omringd door dartelende amortjes.
 

Kloveniersburgwal:

Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29; klik voor het exterieur op bovenstaande foto

Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29

Trippenhuis, voormalige werkplek van Robbert Dijkgraaf. Hij was President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (2008-2012). Foto 13-09-2008. Let even op de computer en het schilderij erboven van man die een boek leest.

Plafondschildering Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29

Kloveniersburgwal 95, Het Poppenhuis. Foto 24-03-2013
Kloveniersburgwal 95, Het Huis Poppen. Foto 24-03-2013  Philip Vingboons

De Grachten van Amsterdam

Op 03-10-2013 is "De grachten van Amsterdam" (The Canals of Amsterdam) gepresenteerd. Het boek is de opvolger van van ‘Het Grachtenboek’ (1991) verscheen en het Grachtenboek van Caspar Philips uit de 18e eeuw. Rob van Zoest van Kunsthistorisch Bureau D’ARTS was de initiator achter dit grote project.
In "De Grachten van Amsterdam" staan o.a. interieur foto's van grachtenhuizen en grachtentuinen die ik heb gemaakt. Op de foto o.a. Carolien Gehrels, wethouder Economische Zaken, Kunst en Cultuur, Burgemeester Van der Laan, Alexander Rinnooy Kan, kunsthistoricus Koen Kleijn en Rob van Zoest.

Foto's Amsterdam, Roeland Koning

 Klik hier voor o.a. meer tuinhuizen op: Grachtentuinen

Koetshuizen

en foto's van alle grachten: Mooi Amsterdam

Klik hier voor: Achter de gevels van de grachtenhuizen

Klik hier voor: Grachtentuinen dagen

Blauwburgwal

Kijk ook o.a. op: Philip Vingboons en Justus Vingboons

Kijk ook o.a. op: Nieuwe Herengracht

Kijk ook o.a. op:  Peperbussen Herengracht

De Gouden bocht

Herengracht

Keizersgracht

Prinsengracht

Het Singel

Brouwersgracht

Stoepen in Amsterdam

Stadsarchief, Vijzelstraat

Het wapen van Amsterdam

 

For info or order in 300 dpi: info@studiokoning.nl Foto's: Roeland Koning: (+31) 06-54623377

 

Contactinformatie

Sitemap

Fotoindex Studio Koning

Home

Voor info of bestellen van een foto; info@studiokoning.nl

 

Foto index 1 Foto index 2 Foto Relax Pictures Fish Antiques and Arts
Pictures Wine Europe 1 Pictures Wine Europe 2 Pictures Wine Burgundy Pictures Wine Germany Pictures Wine Bordeaux
Picture wine Portugal Picture Portugal Douro Pictures Portugal Pictures wine Spain Foto Elzas
Foto Italië 1 Pictures wine Italy 2 Foto Italië 3 Foto Italië 4 Foto Toscane
Pictures Wine Loire Drinks Foto Frankrijk Pictures Sky Foto Bloemen
Horeca Interieur 1 Horeca Interieur 2 Horeca Interieur 3 Horeca Interieur 4 Pictures Holland
Foto Molens Foto Ziekenhuis Foto ziekenhuis 2 Foto Gezondheidszorg Veelluiken
Amsterdam 1 Eilanden AMSTERDAM NU Amsterdam 3 IJburg Amsterdam 4 Kinkerbuurt Amsterdam 5 Kinkerbuurt
Amsterdam Stadsvernieuwing Amsterdam 7 Sneeuw Amsterdam 8 Oost Amsterdam 9 Winkels Amsterdam 10 Hoeken
Amsterdam 11 Sloten Amsterdam 12 Auto's Amsterdam 13 Diversen Amsterdam 14 Mensen Amsterdam 15 Mensen
Amsterdam 16 Boven Amsterdam 17 Torens Amsterdam 18 Diversen Amsterdam 19 OW Amsterdam 20 In actie
Amsterdam 21 graffiti Amsterdam Peperbussen Amsterdam Albert Cuyp Foto Amsterdam Oost Amsterdam De Pijp
Mooi Amsterdam Foto Onderwijs 1 Foto Onderwijs 2 Foto Onderwijs 3 Foto's Overigen 1
Foto' s Overigen 2 Foto Biesbosch Foto Duinen Sitemap Terug naar Studio Koning

 Foto's © Roeland Koning