In de Boodschappen van Amsterdam (vanaf 1945) verschijnt Maria onder de nieuwe titel ‘DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN’. In 1996 deden Mgr. H.J.A. Bomers, bisschop van Haarlem en zijn hulpbisschop en opvolger Mgr. J.M. Punt een Verklaring, uitgaan, waarin zij de openlijke verering van Maria onder deze titel toestonden. Al in de eerste boodschap kondigt Maria aan: “Zij zullen mij ‘de Vrouwe’ noemen, ‘Moeder’.” (25-3-1945), maar dit was nog niet de volledige titel. Pas toen paus Pius XII op 1 november 1950 plechtig het dogma van Maria Tenhemelopneming had afgekondigd, kwam Maria meteen in de eerstvolgende boodschap met haar nieuwe titel: “Kind, ik sta op deze wereldbol omdat ik de Vrouwe van alle Volkeren genoemd wil worden.” (16-11-1950) De bovennatuurlijke oorsprong van de verschijningen van de “Vrouwe van alle Volkeren” werd op 31 mei 2002 bevestigd door Mgr. Dr. J. M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam. ( Bron WIKI en De Vrouwe alle Volkeren )